วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

มีโปรแกรมคัดลายมือให้ดาวน์โหลด

ก็พอจะนำไปสร้างใบงานให้เด็กได้ครับ รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาไทยจะรับเฉพาะฟอนด์ตระกูล DSN ที่อยู่ข้างหน้า ของฟรีครับดาวน์โหลดได้เลยนะ หากมีประโยชน์อยู่บ้างก็ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าของโปรแกรม
http://www.freedownloadscenter.com/Business/Educational_Tools/The_Worksheet_King__HW__Screenshot.html

ไม่มีความคิดเห็น: